Изборник Затворити

Руководство

Председништво:

 1. Оливер Петковић, председник
 2. Наташа Зечевић, секретар
 3. Маријана Нисић, благајник

Управни одбор:

 1. Елизабета Грајфенштајн Милошевић, председник
 2. Татјана Станковић, заменик председника
 3. Љиљана Ђуретановић, секретар
 4. Биљана Стојаковић
 5. Мирјана Марјановић
 6. Бранислава Јаковљевић
 7. Биљана Стојаков Дубајић

Надзорни одбор:

 1. Драгомир Машић
 2. Нада Ранковић
 3. Данка Мириловић