Изборник Затворити

Контакт

Подружница Друштва математичара Србије Панчево

Браће Јовановића 89

26000 Панчево

е-пошта: [email protected]

председник Подружнице: Оливер Петковић, 062/224-115

МБ: 08852863

ПИБ: 104195085

Бр. рачуна: 160-0000000239028-16, Банка Интеса

Чланарина