Контакт

Подружница Друштва математичара Србије – Панчево

Браће Јовановића 89

26000 Панчево

е-пошта: dmspancevo@gmail.com

Чланарина


Позивамо све наше чланове да уплате чланарину преко рачуна Подружнице. Чланарина за једну годину износи 1000 динара. Пример попуњене уплатнице.

uplatnica.rs-160-239028-16