Илија Серафимовић, међу најуспешнијим решаваоцима конкурсних задатака

У последњем броју математичког листа објављен је списак најуспешнијих решавалаца конкурсних задатака за школску 2015/16. Једини Панчевац који се нашао на овој листи је Илија Серафимовић, ученик VI-4, ОШ „Мирослав Антић“.

Continue reading


Чланови Подружнице у Темишвару

Темишвар, 23. октобар 2015. – Чланови Подружнице Друштва математичара Србије Панчево, уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за образовање, посетили су Српску теоретску гимназију „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару и са колегама разменили искуства у раду.

Continue reading


Европска недеља програмирања – Europe Code Week

Дани програмирања у ТШ „23. мај“ Панчево II

Европска недеља програмирања (Europe Code Week) се обележава широм Европе од 10-18. октобра ове године, па ће и ове године у Техничкој школи „23. мај“, Браће Јовановића 89, Панчево, уз подршку Подружнице ДМС Панчево, бити одржано неколико радионица и предавања за ученике и наставнике.

Continue reading


Niš, 6th iteration of the Sierpinski Carpet Project

Шеста итерација пројекта тепиха Сјерпинског израђена је у суботу 16.05.2015 у Нишу, а панчевци су активно узели учешћа на том догађају. Представили смо своју пету итерацију, учеснике из Панчева, као радионице које су одржане у априлу у Панчеву.

Continue reading


Скупштина ДМС Панчево

Редовна годишња седница Скупштине Подружнице ДМС Панчево одржаће се у суботу 28.2.2015. године са почетком у 10.30 у ОШ „Јован Јовановић Змај“. Упућујемо јавни позив свим члановима подружнице да присуствују седници и својим активним учешћем допринесу унапређењу рада.

Continue reading